Serveis

Tenim càmeres i altres eines per inspeccionar canonades, localitzar arquetes, sifons…tecnologia d’última generació.

Realitzem manteniments preventius freqüents per evitar futurs embussos o olors a les canonades.

Disposem de camions per la neteja de piscines. També realitzem buidat i ompliment de piscines.

Som transportistes de residus autoritzats, disposem de camions per la neteja de fosses sèptiques, pous negres, entre d’altres.