Serveis

DESEMBUSSOS 24 HORES A TOTA LA PROVINCIA DE BARCELONA! 626 07 13 19

servei desembussos barcelona
Càmeres TV
Tenim càmeres i altres eines per inspeccionar canonades, localitzar arquetes, sifons…tecnologia d’última generació.
servei desembussos barcelona
Manteniment d’arquetes i sifons
Realitzem manteniments preventius freqënts per evitar futurs embussos i males olors.

servei desembussos barcelona
Neteja de piscines, buidat i ompliment
Disposem de camions per neteja de piscines. També realitzem buidat i ompliment de piscines.
servei desembussos barcelona
Neteja de fosses sèptiques, pous o aigües per inundació
Som transportistes de residus autoritzats, disposem de camions per neteja de fosses sèptiques, pous negres, entre d’altres.