Serveis

Serveis


camara-tv

Càmeres TV

Tenim càmeres i altres eines per inspeccionar canonades, localitzar arquetes, sifons…tecnologia d’última generació.

Manteniment d’arquetes i sifons

Realitzem manteniments preventius freqüents per evitar futurs embussos o olors a les canonades.


limpieza fosas sépticas barcelona


llenado piscinas barcelona

Neteja de piscines, buidat i ompliment

Disposem de camions per la neteja de piscines. També realitzem buidat i ompliment de piscines.

Neteja de fosses sèptiques, pous o aigües per inundació

Som transportistes de residus autoritzats, disposem de camions per la neteja de fosses sèptiques, pous negres, entre d’altres.


limpieza-fosas-septicas


saneamiento industrial barcelona

Neteges industrials

Transport de residus


limpieza separadores grasas barcelona


transporte agua hoteles

Transport d’aigua