Condicions de garantia

La garantia solament estarà inclosa sempre i quan el tècnic no remarqui a la factura que els treballs contemplen cap anomalia, trencament o deficiència que pugui derivar en futurs ermbussos.

La garantía serà d’un màxim de 30 dies a comptar des de la data de realització dels treballs.

Si en atendre la garantia es treuen de la canonada objectes llençats posteriorment a la realització dels serveis, com tovalloletes, cotons o altres, el servei haurà de ser abonat en el moment de la realització dels treballs segons la franja horària que correspongui.

L’empresa es reserva el dret de cancel·lació de la garantia per mal ús.